Prohlášení


Každý den se statisíce rodin, založených na manželství muže a ženy, v naší zemi starají o své děti. Je to každodenní, nikdy nekončící, náročná, ale smysluplná a radostná práce.

V našich rodinách vychováváme malé, dospívající, mladé občany své země, nové daňové poplatníky - prostě ty, kteří jsou budoucností národa. A děláme to nesmírně rádi, s velkou chutí, odvahou, nadšením, neúnavně a s láskou!

Atmosféra ve společnosti, ale též daňový systém bohužel nezvýhodňují ty, kteří zodpovědně plní náročnou úlohu výchovy nových generací. Ba právě naopak, odměňuje paradoxně jednotlivce, kteří si vyberou pohodlný a ničím a nikým nevázaný životní styl, v němž žijí tak, jako by svět patřil pouze právě aktuálně žijící generaci. Naši volbu radostného předávání bohatství lidské lásky, která nepočítá, ale dává sama sebe, nikomu nevnucujeme.

Proč ?

  • Protože chceme upozornit na nedoceněnou roli rodiny a nastartovat změnu!
  • Chceme, aby všichni věděli, že rodina je bohatství, které nikdy nic nenahradí. Ale není zadarmo.
  • Chceme omezit výrazné dopady majetkové nerovnosti, které zažívají rodiny při výchově svých dětí, zvláště je-li jich více.
  • Chceme šířit pozitivní obraz rodiny založené na manželství muže a ženy ve veřejném prostoru a školství, a zamezit agresivnímu prosazování homosexuálního životního stylu jako zcela rovnocennému tradičním svazkům ve školách. Děje se tak denně pod záminkou prevence homofobie či transfobie a jde o zcela umělé zastrašování.
  • Docílit ukončení státní podpory ideologiím znevažujícím roli rodiny a popírajícím přirozené rozdíly, jimiž se muž a žena doplňují.

Investic tímto směrem se nebojíme!