Prohlášení


Každý den se statisíce rodin, založených na manželství muže a ženy, v naší zemi starají o své děti. Je to nikdy nekončící, náročná, ale smysluplná a radostná práce.

V našich rodinách vychováváme malé, dospívající, mladé občany své země, nové daňové poplatníky-prostě ty, kteří jsou budoucností národa. A děláme to nesmírně rádi, s velkou chutí, odvahou, nadšením, neúnavně a s láskou!

Atmosféra ve společnosti, daňový systém i stále více nově přijímaných zákonů či norem, které neberou v potaz dopady na rodinu, nezvýhodňují ty, kteří zodpovědně plní náročnou úlohu výchovy nových generací. Ba právě naopak, odměňují paradoxně jednotlivce, kteří si vyberou pohodlný, ničím a nikým nevázaný životní styl, v němž se chovají tak, jako by svět patřil pouze aktuálně žijící generaci.

PROTO

DEN PRO RODINU upozorňuje na:

  • nedoceněnou roli rodiny a nutnost nastartovat změnu, aby se rodinám, které jsou zárukou budoucnosti, žilo lépe.
  • to, že rodina je bohatství, které nikdy nic nenahradí. Ale není zadarmo.
  • výrazné dopady majetkové nerovnosti, které zažívají rodiny při výchově svých dětí, zvláště je-li jich více.
  • nutnost šíření pozitivního obrazu rodiny založené na manželství muže a ženy ve veřejném prostoru a školství, protože taková rodina je nejlepší prevencí všech druhů rizikového chování.
  • potřebu ukončit státní podporu ideologiím znevažujícím roli rodiny a popírajícím přirozené rozdíly, jimiž se muž a žena doplňují.

Investic tímto směrem se nebojíme!